O nama

Strukovni sindikat taksista Crne Gore je nezavisna, samostalna, dobrovoljna, interesna i nepolitička organizacija, koju čine auto taksi preduzetnici.

Djelovanje Strukovnog sindikata zasniva se na zaštiti i ostvarivanju ekonomsko-socijalnih interesa i radnih prava članova.

Osnovni ciljevi Strukovnog sindikata su da svojim djelovanjem članstvu obezbijede:
✓ efikasnost u ostvarivanju pojedinačnih i zajedničkih interesa;
✓ punu radno-pravnu zaštitu;
✓ unaprjeđenje socijainog dijaloga;
✓ povoljniji ekonomsko-socijaini položaj;
✓ uslove za ostvarivanje dostojne zarade za posao koji obavljaju;
✓ poboljšanje uslova rada;
✓ sindikalnu edukaciju,
✓ druga prava utvrđena programskim dokumentom.