Online pristupnica

NAPOMENA:
U Strukovni sindikat taksista Crne Gore (SSTG), taksista/kinja učlanjuje se dobrovoljno i potpisivanjem ove pristupnice postaje njen punopravni član. Prava po osnovu članstva u sindikatu, član/ica ostvaruje poštovanjem Statuta SSTCG kao i redovnom uplatom članarine. Članarina za članstvo u SSTCG iznosi 2€ mjesečno, a uplaćuje se dva puta godišnje (u januaru i junu) po 6€ na žiro račune SSTCG i USSCG. Ukoliko član redovno ne izmiruje obavezu uplate članarine biće isključen iz članstva shodno Statutu SSTCG.