Propisi

✓ Auto-taksi prevoz se obavlja na osnovu licence koju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.
✓ Auto-taksi prevoz obavlja se isključivo unutar i sa područja jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu. Nije dozvoljeno primati na prevoz putnike izvan tog područja.
✓ Zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza putnika auto-taksi vozilom i korišćenje autobuskih stanica i autobuskih stajališta.
✓ Bliže uslove, organizaciju i način obavljanja auto-taksi prevoza utvrđuje jedinica lokalne samouprave.
✓ Stranom prevozniku i prevozniku iz druge države članice državne zajednice nije dozvoljeno obavljati auto-taksi prevoz na teritoriji Crne Gore, osim ako međunarodnim ugovorom, ili sporazumom iz člana 4 ovog zakona nije drukčije određeno ili ako je autotaksi prevoz dozvoljen prevoznicima iz Crne Gore u toj državi, odnosno državi članici državne zajednice.